منابع كارشناسي ارشد تربيت بدني

 

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات فيزيولوژي و تغذيه ورزشي

- اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي 1و 2 / دكتر گاييني – دكتر دبيدي روشن

- فيزيولوژي ورزشي 1و 2 / كاستيل / 5 استاد

- فيزيولوژي ورزشي 1و 2 / دكتر خالدان

- فيزيولوژي ورزشي ( 1) انرزي و تغذيه / دكتر خالدان

- راهبردهاي تغذيه اي در فعاليتهاي ورزشي و كنترل وزن / دكتر گاييني

- مباني تغذيه ورزشي / محبي – فرامرزي

 

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات حركت شناسي و بيومكانيك

- مقدمات بيومكانيك ورزشي / دكتر حيدر صادقي

- بيومكانيك فنون ورزشي / دكتر نمازي زاده

- حركت شناسي / دكتر تندنويس

- اصول حركت شناسي ساختاري / دكتر دبيدي روشن

 

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات رشد و تكامل يادگيري حركتي

- يادگيري حركتي از اصول تا اجرا / اشميت / دكتر نمازي زاده – دكتر واعظ موسوي

- يادگيري و كنترل حركتي / اشميت و تيموتي لي / دكتر حمايت طلب و قاسمي / 2 جلدي

- مفاهيم و كاربرد يادگيري حركتي / مگيل / دكتر واعظ موسوي – دكتر شجاعي

- رشد و تكامل حركتي / هي وود/ دكتر نمازي زاده – دكتر اصلانخاني

- رشد حركتي / معصومه شجاعي

- مباني و كاربرد يادگيري حركتي/ ويرايش جديد / دكتر رحماني نيا

- اكتساب و اجراي مهارتهاي ورزشي / مك موريس / دكتر حمايت طلب – قاسمي

 

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات آمار، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني

- سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني و علوم ورزشي / دكتر محمود شيخ و همكاران

- سنجش و ارزشيابي در تربيت بدني / دكتر هادوي

 

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات زبان تخصصي تربيت بدني

- فرهنگ توصيفي فيزيولوژي ورزش / دكتر خسرو ابراهيم

- فرهنگ انگليسي – انگليسي آكسفورد ورزشي و تربيت بدني / ميچل كنت

- زبان تخصصي تربيت بدني / ژاله معماري

- مجموعه متون تخصصي انگليسي تربيت بدني / دكتر طهماسبي – فرزانه حاتمي / دو نوع 100 متن و 200 متن

- فرهنگ واژه ها و اصطلاحات مديريت در تربيت بدني و علوم ورزشي – دكتر كوزه چيان

- فرهنگ تربيت بدني و علوم ورزشي / انگليسي – فارسي / دكترخواجوي

- انگليسي براي دانشجويان تربيت بدني / دكتر خسرو ابراهيم

- متون تخصصي تربيت بدني / شهبازي – علي دوست

 

-منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات حركت اصلاحي و آسيب شناسي

- راهنماي پيشگيري و درمان آسيبهاي ورزشي / دكتر عليزاده – دكتر دانشمندي – دكتر قره خانلو

- آسيب شناسي ورزشي / ويرايش جديد (اضافات 6 فصل) / حميد خداداد

- حركات اصلاحي / دكتر عليزاده – دكتر دانشمندي – دكتر قره خانلو

 

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات مديريت ورزشي

مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي / دكتر حميدي

مديريت سازمانهاي ورزشي / دكتر حميدي

مديريت سازمانهاي ورزشي / دكتر سجادي

مديريت برگزاري رويدادهاي ورزشي (فيزو) / دكتر حميدي و همكاران

مديريت سازمانهاي ورزشي / آگوستا هرناندز / دكتر الهي – دكتر خسروي زاده

  برای مطالعه کل این منابع مهم هستند و علاوه بر این ها کتب مهم و کمکی انتشارات بامدادکتاب و انتشارات آزاده هم خوبن اما اگه وقت کم دارین اونایی رو که با رنگ قرمز مشخص شده رو بخونین شاید نتیجه مطلوب رو بگیرین!

+ نوشته شده توسط فرهاد حسنی در دوشنبه یازدهم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 11:55 |