ساختار عضله اسکلتی

عضله اسکلتی شامل هزاران هزار سلول عضلانی است که دارای سلولهای چند هسته ای می باشد و تحت کنترل مراکز فوقانی مغز هستند از این رو ارادی هستند. در شکل فوف به طور کامل یک عضله را تا حد سارکومر که کوچکترین واحد انقباضی است می توانید مشاهده کنید.

 

+ نوشته شده توسط فرهاد حسنی در دوشنبه دوم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 16:53 |